Levi meni

Home Kontakt
Kontakt

Služba opšte medicine grada sa centrom za preventivne usluge

436-465 (načelnik)

Služba za zdravstvenu zaštittu predškolske dece

412-466

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine

414-228

Služba za zdravstvenu zaštitu  žena

413-537

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

412-566

Služba hitne medicinske pomoći

194

Služba za kućnu negu i lečenje

416-736

Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku

413-665

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece

438-748

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih

25-636

Služba opšte medicine sela sa centrom za preventivne usluge

437-897 (načelnik)