Službe arrow Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine


print

Načelnik službe:

dr Dragana Šarac, Specijalista pedijatrije

Glavna sestra službe:

Karolina Domić

Kontakt telefon:

025/414-228

Adresa:

Mirna 3, 25000 Sombor

Radno vreme (Radnim danom):

7-20 h

Radno vreme (Vikendom i za vreme praznika):

8-13 h

Pauza:

10 – 1030 i 16 – 1630


Izabrani lekari:

  1. dr Dragana Šarac, Specijalista pedijatrije
  2. dr Bogdanka Pušić, Specijalista pedijatrije
  3. dr Melita Lekin, Specijalista pedijatrije
  4. dr Sanda Gardijan, Doktor medicine

Službu čine 4 lekara (3 specijalista pedijatrije i 1 doktor medicine) i 6 medicinskih sestara.

Preglede kod izabranog pedijatra pacijent zakazuje lično ili pozivanjem medicinske sestre koja radi u time sa izabranim pedijatrom. Broj telefona za zakazivanje je 414-228.

Rad u Službi se sastoji iz kurativnog i preventivnog dela.

Kurativni deo obuhvata preglede bolesne dece, davanje terapije, kontrole i konsultacije.

Preventivni deo obuhvata sistematske preglede i vakcinacije dece koje su planirane na godišnjem nivou i zakazuju se u saradnji sa školama.