Dokumenti Javne nabavke Nabavka usluga odvoženja i tretman medicinskog i farmaceutskog otpada sa potrošnim materijalom


Naziv
Veličina
Datum i vreme
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru INVESTFARM.pdf 677.62 KB 29.05.2020. 09:46:01
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf 678.55 KB 29.05.2020. 09:45:47
Odluka o dod.ug..pdf 655.79 KB 14.05.2020. 13:12:32
КОНКУРСНА ДОКУМ..doc 815 KB 04.05.2020. 09:08:18
POZIV.doc 201.5 KB 04.05.2020. 09:08:06