Službe arrow Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku


print

Načelnik službe:

Ana Skenderović, Dipl. ing. farmaceutske i hemijske tehnologije

Glavni tehničar službe:

Vladimir Šijan, Strukovni medicinski laboratorijski tehnolog, Supervizor cervikalne citologije

Kontakt telefon:

025/413-665

Adresa:

Mirna 3, 25000 Sombor

Radno vreme (Radnim danom):

7-20 h

Pauza:

10 - 1030 i 16 - 1630

Radno vreme (Vikendom i državnim praznikom):

8-13 h

Prijem pacijenata:

7-10 h

Prijem pacijenata – punkt:

7- 9 h

Izdavanje rezultata:

14 – 19 h


Služba za biohemjsku – hematolušku dijagnostiku je savremena i dobro opremljena. U njoj možete svakog radnog dana dobiti stručnu i profesionalnu uslugu. Naš labaratorijski tim čini jedan Diplomirani biolog spacijalista medicinske biohemije, jedan diplomirani farmaceut specijalista toksihološke hemije, jedan Diplomirani inžinjer farmaceutski tehnolog, jedan Strukovni medicinski labaratorijski tehnolog citoskriner cervikalne citologije, 28 labaratorijskih tehničara i tri spremačice – peračice labaratorijskog posuđa.

Službu za biohemjsku – hematolušku dijagnostiku čini centralna laboratorija smeštena u Mirnoj ulici br. 3, punkt za slabo pokretne osobe koji se nalazi u prizemlju zgrade i 12 laboratorija koje se nalaze u sklopu ambulanti kao organizaciona jedinica Doma zdravlja. U tim labaratorijskim jedinicama rade se osnovne analize: KKS, Se, ŠUK, urin. Uzorci krvi na biohemijske analize šalju se jednom nedeljno u centralnu alboratoriju.

Obavlja se i vađenje krvi na terenu svakodnevno po utvrđenom rasporedu. Prijem hitnih slučajeva za laboratorijske analize i analizu urina obavlja se tokom celog dana kao i vikendom od 8 do 12 h.

Služba za biohemjsku – hematolušku dijagnostiku obavlja osnovne hematološke i biohemijske analize urina. Naplaćuju se sve labaratorijske analize koje nisu obuhvaćene obaveznim vidom zdravstvenog osiguranja i to su određivanje alkohola u krvi i određivanje narkotika u urinu (5 parametara).