Službe arrow Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku


print

Načelnik službe:

Vladimir Šijan, Spec. Strukovni medicinski laboratorijski tehnolog, Supervizor cervikalne citologije

Glavni tehničar službe:

Vesna Matijević, Citoskriner cervikalne citologije

Šef odseka biohemije:

Ana Skenderović, Dipl. ing. farmaceutske i hemijske tehnologije

Kontakt telefon:

025/413-665

Adresa:

Mirna 3, 25000 Sombor

Radno vreme (Radnim danom):

7-20 h

Pauza:

10 - 1030 i 16 - 1630

Radno vreme (Vikendom i državnim praznikom):

8-13 h

Prijem pacijenata:

7-10 h

Prijem pacijenata – punkt:

7- 9 h

Izdavanje rezultata:

14 – 19 h


Služba za biohemjsku – hematolušku dijagnostiku je savremena i dobro opremljena. U njoj možete svakog radnog dana dobiti stručnu i profesionalnu uslugu. Naš laboratorijski tim čine jedan specijalista strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog-supervizor cervikalne citologije, jedan diplomirani farmaceut specijalista toksikološke hemije, jedan diplomirani inženjer farmaceutske i hemijske tehnologije, jedan laboratorijski tehnicar- citoskriner cervikalne citologije, 24 laboratorijska tehničara i 2 spremačice-peračice laboratorijskog posuđa.

Službu za biohemjsku – hematolušku dijagnostiku čini centralna laboratorija smeštena u Mirnoj ulici br. 3, punkt za slabo pokretne osobe koji se nalazi u prizemlju zgrade i 12 laboratorija koje se nalaze u sklopu ambulanti kao organizaciona jedinica Doma zdravlja. U tim labaratorijskim jedinicama rade se osnovne analize: KKS, Se, ŠUK, urin. Uzorci krvi na biohemijske analize šalju se jednom nedeljno u centralnu alboratoriju.

Obavlja se i vađenje krvi na terenu svakodnevno po utvrđenom rasporedu. Prijem hitnih slučajeva za laboratorijske analize i analizu urina obavlja se tokom celog dana kao i vikendom od 8 do 13 h.

Služba za biohemjsku – hematolušku dijagnostiku obavlja osnovne hematološke i biohemijske analize urina. Naplaćuju se sve labaratorijske analize koje nisu obuhvaćene obaveznim vidom zdravstvenog osiguranja i to su određivanje alkohola u krvi i određivanje narkotika u urinu (5 parametara).