Službe arrow Služba opšte medicine sela arrow Ambulanta Bački Monoštor


print

Kontakt telefon:

025/807-513

Adresa:

I. G. Kovačića 19, 25272 Bački Monoštor

Šef punkta:

dr Nikola Pozder, Lekar opšte medicine

Odgovorna sestra punkta:

Eva Marjanović

Radno vreme (Radnim danima):

7-20 h

Radno vreme (Vikendom):

Dežurstvo (8-10 h)

Pauza:

10 - 1030 i 16 - 1630


Izabrani lekari:

  1. dr Nikola Pozder, Lekar opšte medicine
  2. dr Daliborka Vučinić, Lekar opšte medicine
  3. dr Radmila Blagojević, Lekar opšte medicine