Službe arrow Stomatološka služba zdravstvene zaštite dece arrow Dečija stomatološka služba arrow OŠ „Avram Mrazović“


print

Stomatolog:

dr Vanja Stakić, Doktor stomatologije

Kontakt telefon:

025/420-023

Adresa:

Podgorička 2, 25000 Sombor

Radno veme (utorak, četvrtak, petak):

7-14 h ili 13-20 h

Smena se menja nedeljno.