Službe arrow Služba hitne medicinske pomoći


print

Načelnik službe:

dr Dejan Spasić, Specijalista urgentne medicine

Glavna sestra službe:

Danica Gajić

Kontakt telefon:

025/194

Adresa:

Kneza Miloša 5, 25000 Sombor

Radno vreme:

0-24 h


Lekari zaposleni u službi hitne medicinske pomoći:

 1. dr Dejan Spasić, Specijalista urgentne medicine
 2. dr Jakša Zeković, Specijalista urgentne medicine
 3. dr Dragan Sretić, Specijalista urgentne medicine
 4. dr Ana Kasap, Specijalista urgentne medicine
 5. dr Ivan Pešić, Specijalista urgentne medicine
 6. dr Nenad Tutuš, na specijalizaciji (specijalizant)
 7. dr Veljko Veljković, Lekar opšte medicine
 8. dr Milan Božičković, Lekar opšte medicine
 9. dr Milan Obrenović, Lekar opšte medicine
 10. dr Marjan Stanković, Lekar opšte medicine
 11. dr Milivoj Bilicki, Lekar opšte medicine
 12. dr Nenad Živić, Lekar opšte medicine

U Službi hitne medicinske pomoći zaposleno je ukupno 19 tehničara i 13 vozača. Rad službe se obavlja neprekidno, organizovano kao smenski rad u vidu 5 smena.

Medicinske intervencije se vrše na terenu i u ambulanti Hitne medicinske pomoći. Rad na terenu podrazumeva urgentnu ekipu koja izlazi na pozive I reda hitnosti (stanja koja direktno ugoržavaju život) i drugu ekipu koja izlazi na pozive II i III reda hitnosti (stanja u kojimaje lečenje potrebno ali se može odložiti do prijema u stacionarnu ustanovu bez štetnosti po zdravlje uz uslov da je indikovana medicinska intervencija na terenu).

SHMP obavlja sanitetski transport u okviru Opštine Sombor, osiguranika koji imaju izabranog lekara u somborskoj opštini (prijemi, otpusti, kontrole pacijenata sa nalogom izabranog lekara), kao i sanitetski transport van Opštine Sombor osiguranika koji imaju odobrenje komisije Fonda za zdravstvo.

Obezbeđuju se javne manifestacije, sportski događaji sa velikim brojem ljudi gde postoji povećan rizik od ugrožavanja zdravlja.

Pravilno upućen poziv hitnoj pomoći:

 1. predstavite se
 2. osnovne tegobe (kratko opisati na šta se bolesnik žali  i od kada tegobe traju)
 3. ako se radi o povredi okolnosti povredjivanja (šta se desilo, koji deo tela je povredjen)
 4. ime i prezime, kao i starost pacijenta (ako je nepoznata osoba približna starost i pol)
 5. ako se radi o saobraćajnoj nesreći – približan broj povredjenih
 6. tačna adresa (ako je zgrada, broj ulaza, sprat, broj stana, ako je na javnom mestu poznati orijentir -  što tačnija lokacija)
 7. ostavite svoj broj telefona sa kojeg zovete ako su potrebne dodatne informacije
 8. nemojte prekidati vezu dok dispečer razgovara sa vama
 9. strpljivo odgovarajte na postavljena pitanja, ona pomažu u donošenju prave odluke o trijaži
 10. trudite se da budete smireni i da govorite razgovetno

Urgentna ekipa na intervenciju izlazi sa sirenom i rotacionim plavim svetlom – obeležja da se radi o kritično obolelom pacijentu i molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ova obeležja I da nam ustupe prvenstvo prolaza.