Kontakt


print

E-mail adresa:

office@dzsombor.rs

Direktor / Sekretar / Fax:

025/483-566

Služba opšte medicine sa centrom za preventivne usluge:

025/482-913 (načelnik)

Služba za zdravstvenu zaštittu predškolske dece:

025/412-466

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine:

025/414-228

Služba za zdravstvenu zaštitu žena:

025/413-537

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika:

025/412-566

Služba hitne medicinske pomoći:

025/194

Služba za kućnu negu i lečenje:

025/416-736

Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku:

025/413-665

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece:

025/438-748

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih:

025/415-636

Oralna hirurgija:

025/462-278

Adresa:

Mirna 3, 25000 Sombor, Srbija