Službe arrow Centar za prevenciju


print

Načelnik službe:

dr Zdravko Hlodik, Specijalista opšte medicine

Glavna sestra službe:

Marijana Vuković – viši dijetetičar - nutricionista

Kontakt telefon:

025/413-756

Adresa:

Mirna 3, 25000 Sombor

Radno vreme:

7-20 h


Preventivno savetovalište:


Savetovalište za sprečavanje i rano otkrivanje bolesti srca i krvnih sudova i šećerne bolesti:


Savetovalište za ishranu:

Osnovna delatnost Savetovališta za pravilnu ishranu je prevencija nutritivnih faktora rizika kod zdravih pacijenata i medicinska nutritivna terapija patoliških stanja. Rad sa picijentima u savetovalištu je individualan. Preporuke za pravilnu ishranu određuju se u skladu sa nutritivnim preporukama i osnovnim principima pravilne ishrane, a na osnovu utvrđenog opšteg i zdravstvenog stanja osobe, dnevne fizičke aktivnosti, kao i rizika od obolevanja od određenih bolesti obzirom na porodičnu anamnezu i način života.

U savetovalištu za ishranu se mogu ostvariti sledeće usluge iz oblasti ishrane zdravih i bolesnih ljudi:


Mobilna jedinica:

Zdravstveno – promotivni rad u zajednici, Organizovanje preventivnih i zdravstveno promotivnih akcija ili kampanja na terenu koje uključuju određene dijagnostičke procedure za rano otkrivanje rizika (npr. Merenje pritiska) i zdravstveno promotivni rad. Distribucija zdravstveno promotivnih materijala. Davanje individualnih saveta na terenu. Zdravstveno promotivne i zdravstveno – vaspitne aktivnosti u zajednici (predavanje i obuke u školama, firmama, udruženjima...) kako u gradu tako i u seoskim naseljima.