Službe arrow Služba opšte medicine sela


print

Načelnik službe:

dr Zdravko Hlodik, Specijalista opšte medicine

Glavna sestra službe:

Jadranka Roknić

Radno vreme:

7-20 h
Služba Opšte medicine sela pruža zdravstvene usluge deci predškolskog i školskog uzrasta i zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva.

Zdravstvena zaštita obuhvata preventivni i kurativni rad koji se obavlja u aumbulantama i na terenu.

Svakodnevni rad se obavlja uz prethodno zakazivanje pacijenata lično ili putem telefona, pre podne od 7-10 h, po podne od 13-16 h.

Hitni slučajevi se ne zakazuju, primaju se odmah uz prethodnu trijažu timske sestre. Radno vreme ambulanti subotom je od 8-12 h, nedeljom i državnim praznicima od 8-10 h.

Služba opšte medicine sela pokriva 15 naseljenih mesta.

Ambulanti: