Službe arrow Služba opšte medicine grada


print

Načelnik službe:

dr Zdravko Hlodik, Specijalista opšte medicine

Glavna sestra službe:

Nada Rapaić

Radno vreme:

7-20 h

Pauza:

10 - 1030 i 16 - 1630


Služba opšte medicine grada raspoređena je na pet punktova u gradu u kojima rade timovi izabrani lekar/sestra.

U službi opšte medicine grada obavja se lečenje odraslog stanovništva kroz preventivne i kurativne preglede. Lečenje se vrši u ambulantama i kućnim posetama. Svakodnevni rad se obavlja uz prethodno zakazivanje lično ili putem telefona.

Zakazivanje u prepodnevnoj smeni je od 7-10 h.

Zakazivanje u popodnevnoj smeni je od 13-16 h.

Hitni slučajevi se ne zakazuju, primaju se uz prethodnu trijažu timske sestre.

U sklopu službe rdi preventivni centar i terenska služba. Tehničari terenske službe pružaju usluge na terenu po nalogu izabranog lekara. Radno vreme terenske službe je od 7-20 h.

Vikendom i za vreme državnih praznika dežurstvo se obavlja na jednom punktu prema rasporedu od 8-12 h.


Punktevi: