Službe arrow Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece


print

Načelnik službe:

dr Lidija Banaković, Specijalista pedijatrije

Glavna sestra službe:

Mirjana Momčilović

Kontakt telefon:

025/412-466

Adresa:

Mirna 3, 25000 Sombor

Radno vreme (Radnim danom):

7-20 h

Radno vreme (Vikendom i za vreme praznika):

8-13 h

Pauza:

10 – 1030 i 16 – 1630


Izabrani lekari:

  1. dr Lidija Banaković, Specijalista pedijatrije
  2. dr Ana Orlović, Specijalista pedijatrije
  3. dr Livia Terzić, Specijalista pedijatrije
  4. dr Valentina Mihajlov, Specijalista pedijatrije
  5. dr Anita Grudić, Na specijalizaciji

Lekari se menjaju nedeljno.

U jednoj smeni radi:

  1. dr Lidija Banaković, Specijalista pedijatrije
  2. dr Valentina Mihajlov, Specijalista pedijatrije

U drugoj smeni radi:

  1. dr Livia Terzić, Specijalista pedijatrije
  2. dr Ana Orlović, Specijalista pedijatrije

Vikendom i praznicima primaju hitne slučajevi.

Služba se sastoji iz kurativnog i preventivnog odseka.

Kurativni odsek: prvi i kontrolni pregledi bolesne dece se zakazuju i obavljaju se po mogućosti kod svog izabranog lekara.

Preventivni odsek: čine savetovalište za zdravu decu i razvojno savetovalište. Savetovalište obuhvata preglede zdrave dece i to: preglede i vakcinacije beba, godišnje sistematske preglede, preglede za upis u kolektiv (jaslice, obdanište, zabavište), sistematski pregled za upis u školu.

Preventivni pregledi u savetovalištu se zakazuju svakog radnog dana kod svog lekara.

Razvojno savetovalište podrazumeva redovno praćenje dece sa perintalnim rizikom i dece sa posebnim potrebama.

Pregledi kod pedijatra u razvojnom savetovalištu se zakazuju sredom od 7 do 730 h. Pregledi kliničkog psihologa, reduktora psihomotorike i logopeda se zakazuju po dogovoru.