Službe arrow Služba kućne nege i lečenja


print

Načelnik službe:

dr Đerđi Vamošer Goretić, Specijalista opšte medicine

Glavna sestra službe:

Jelena Adamović

Kontakt telefon:

025/416-736

Adresa:

Mirna 3, 25000 Sombor

Radno vreme (radnim danom):

7-20 h

Radno vreme (subotom):

8-13 h

Radno vreme (nedeljom i praznicima):

Dežurstvo (8-12 h)


Svi zaposleni lekari:

  1. dr Đerđi Vamošer Goretić, Specijalista opšte medicine
  2. dr Mika Prtljaga, Specijalista opšte medicine
  3. dr Slavica Kudus, Specijalista opšte madicine
  4. dr Estera Drašković, Lekar opšte medicine

Služba kućne nege i lečenja je samostalna služba u okviru Doma zdravlja. Bavi se sprovođenjem kućnog lečenja i palijativnog zbrinjavanja (zbrinjavanje bolesnika u terminalnoj fazi njihove bolesti) u okviru grada Sombora i prigradskim naselja. Prednost prijema u našu službu imaju nepokretni pacijenti, pacijenti u terminalnoj fazi bolesti i stare osobe koje žive potpuno same.

Kadar koji sporvodi ovakav vid lečenja sastoji se od: 4 lekara, glavne sestre, 10 medicinskih tehničara na terenu, 2 medicinska tehničara na prijemu, 2 fizioterapeuta.