Szolgálatok arrow Nők egészségvédelmi szolgálata


print

Načelnik službe:

dr Jovan Virt, Specijalista ginekologije i akušerstva

Glavna sestra službe:

Kristina Vulić

Kontakt telefon:

025/413-537

Radno vreme:

7-20 h

Pauza:

10 - 1030 i 16 - 1630


Izabrani lekari:

  1. dr Jovan Virt, Specijalista ginekologije i akušerstva
  2. dr Dragana Tripković, Specijalista ginekologije i akušerstva
  3. dr Đurica Aleksić, Specijalista ginekologije i akušerstva
  4. dr Branislav Brcanski, Specijalista ginekologije i akušerstva

Zakazivanje pregleda je obavezno i vrši se lično ili putem telefona, pre podne od 7 h do 10 h i po podne od 13 h do 16h.

U službi za zdravstvenu zaštitu žena vrše se ginekološki pregledi u cilju rano otkrivanja raka grlića materice, uzimanja briseva, kolposkopski pregledi, biopsije, stavljanje i vađenje spirala, ultrazvučni pregledi, kao i praćenje normalnih i rizičnih trudnoća.

Služba dežura svaku prvu subotu u mesecu.