Szolgálatok arrow Iskoláskor előtti gyerekek egészségvédelmi szolgálata


print

Načelnik službe:

dr Miloš Božičković, Specijalista pedijatrije

Glavna sestra službe:

Mirjana Momčilović

Kontakt telefon:

025/412-466

Radno vreme:

7-20 h

Pauza:

10 - 1030 i 16 - 1630


Izabrani lekari:

  1. dr Miloš Božičković, Specijalista pedijatrije
  2. dr Lidija Banaković, Specijalista pedijatrije
  3. dr Elena Ivanova, Specijalista pedijatrije
  4. dr Ružica Kuzmanović, Specijalista pedijatrije
  5. dr Ana Orlović, Specijalista pedijatrije

Služba se sastoji iz kurativnog i preventivnog odseka.

Kurativni odsek: prvi i kontrolni pregledi bolesne dece se ne zakazuju i obavljaju se po mogućosti kod svog izabranog lekara.

Preventivni odsek: čine savetovalište za zdravu decu i razvojno savetovalište. Savetovalište obuhvata preglede zdrave dece i to: preglede i vakcinacije beba, godišnje sistematske preglede, preglede za upis u kolektiv (jaslice, obdanište, zabavište), sistematski pregled za upis u školu.

Preventivni pregledi u savetovalištu se zakazuju svakog radnog dana kod svog lekara.

Razvojno savetovalište podrazumeva redovno praćenje dece sa perintalnim rizikom i dece sa posebnim potrebama.

Pregledi kod pedijatra u razvojnom savetovalištu se zakazuju sredom od 7 do 730 h. Pregledi kliničkog psihologa, reeduktorra psihomotorike i logopeda se zakazuju po dogovoru.

Vikendom i za vreme praznika rad se obavlja po sistemu dežurstva od 8 do 12 h.