Szolgálatok arrow Munkaegészségügyi szolgálat arrow Külön kihangsúlyozzuk


print

Aktivnosti i ciljevi Službe za specifičnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih odnose se na sve aspekte zdravlja radnika.

 

Primarna prevencija povreda na radu i bolesti u vezi sa radom.

 

Zaštita zdravlja svakog zaposlenog i rano otkrivanje bolesti koje ugrožavaju kako ranu sposobnost tako i kvalitet života.

 

Promocija zdravlja na radnom mestu.

 

Princip – medicina rada za sve zaposlene.

 

Uključivanje spcijaliste medicine rada u timove za izradu i dopunu akta o proceni rizika po zdravlje na radnom mestu.

 

Ukoliko ste zainteresovani za sklapanje ugovora i angažovanje Službe medicine rada za poslove specifične zdravstvene zaštite radnika, što bi unapredilo i olakšalo Vašu delatnost u segmentu prevencije zdravlja zaposlenih, kontakt osobe su:

 

dr Marija Rodić, spec.med. rada, načelnih Službe medicine rada

dr Marija Vergaš Lagundžin, specijalista medicine rada

Telefon:

025/412-566

e-mail:

medradaso@sbb.rs