Cenovnik arrow Cenovnik za usluge službe medicine rada koje podležu PDV-u


print

Redni

broj

u kasi

Naziv zdravstvene usluge

Šifra

Osnovna

Cena

din

PDV

20%

Uupna cena

din

659

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima – I grupa po Pravilniku (A, B i F kategorija - amateri)

1001

2203

440,60

2650

660

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima – II grupa po Pravilniku (B, C, E, D i F kategorija - profesionalci)

1002

3390

678

4070

661

Lekarsko uvrenje za sud

1003

2542

508

3050

662

Lekarsko uverenje za starateljstvo

1004

3000

600

3600

663

Lekarsko uverenje za hraniteljstvo

1005

3000

600

3600

664

Lekarsko uverenje za usvajanje deteta

1006

3000

600

3600

665

Lekarsko uverenje za rešavanje stambenog pitanja

1007

1695

339

2030

666

Lekarsko uverenje za životno osiguranje

1008

1695

339

2030

667

Potvrda za banjsko za banjsko lečenje

1009

254

51

305

668

Definisanje zdravstvenih uslova koje moraju da isunjavaju zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom – po radnom mestu

1010

3390

680

4070

669

Edukacija zaposlenih o rizicima po zdravlje na radnom mestu po osobi – ako se obavlja u Službi medicine rada

1011

1300

260

1560

670

Edukacija zaposlenih o rizicima po zdravlje na radnom mestu po osobi – ako se obavlja u preduzeću

1012

1500

300

1800

671

Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći – ako se obavlja u Službi medicine rada

1013

1300

260

1560

672

Soposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći –  ako se obavljha u preduzeću

1014

1500

300

1800

673

Prepis lekarskog uvrenja koje podleže PDV-u

1015

762

153

915

674

Materijalni troškovi za lekarsko uverenje koje podleže PDV-u

1016

762

153

915

675

Kontrolni pregled za lekarsko uverenje koje podleže PDV-u

1017

203

1220

200