Cenovnik arrow Cenovnik službe medicine rada za usluge koje su oslobođene PDV-a – po profilima (sa cenom laboratorije)


print

Redni

broj

u kasi

Naziv zdravstvene usluge

Šifra

Cena

din

619

Rad na radnom mestu povećanog rizika

5551012

2520

621

Težak fizički rad

5551032

3480

620

Rad u uslovima buke

5551022

3270

622

Rad na visini

5551042

3880

636

Rad sa vatrenim oružijem

5551112

3880

639

Profesionalni vozači

5551122

3880

637

Rad na plovnom objektu

5551222

4030

623

Rad pod nepovoljnim mikro ili makro klimatskim uslovima

5551052

3630

626

Rad u uslovima vibracija

5551062

3720

628

Rad sa olovom – prethodni pregled

5551102

4010

629

Rad sa olovom – periodični pregled

5551272

4935

633

Rad sa naftom i derivatima

5551092

4525

632

Rad sa bojama i lakovima

5551302

4600

635

Rad sa pesticidima

5551082

4960

641

Rad u prosveti, zdravstvu, sudstvu, rad sa strankama

5551142

2820

638

Dopunski i kontrolni pregledi

5551162

1200