Cenovnik arrow Cenovnik službe medicine rada za usluge koje su oslobođene PDV-a - po pojedinačnim elementima


print U skolopu prethodnih, periodičnih, vanrednih, ciljanih, dopunskih, i kontrolnih pregleda, zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom.

U skolupu sistematskog pregleda zaposlenih.

U sklopu lekarskog uveravanja za zasnivanje radnog odnosa.

U sklopu čelarskog uveravanja za upis u srednju skolu ili fakultet.

Redni

broj

u kasi

Naziv zdravstvene usluge

Šifra

Cena

din

676

Pregled specijaliste medicine rada

1018

600

677

Pregled specijaliste psihijatra

1019

500

678

Pregled specijaliste neurologa

1020

500

679

Pregled specijaliste oftamloga

1021

500

680

Pregled Psihologa-manji psihofizički zahtevi

1022

300

681

Pregled psihologa-veći psihofizički zahtevi

1023

600

800

Psihološka procena za invalidna lica

1076

1500

682

Antropometrija

1024

100

683

Utvrđivanje fizićke snage

1025

100

684

EKG

1026

250

685

Spirometrija

1027

350

686

Audiometrija

1028

300

687

Vestibulometrija

1029

300

688

Ortorater I - vid na blizinu i daljinu

1030

300

803

Ortorater II - vid na blizinu i daljinu, stereo vid, vertikalne I lateralne forije I kolorni vid

1080

500

689

Harvard step test

1031

600

690

Hladna proba

1032

200

691

Administrativne usluge (otvaranje kartona, izdavanje izveštaja, fakturisanje, protokolisanje, uzimanje podataka, kovertiranje i slanje nalaza)

1033

500

692

Lekarsko uverenje za upis u srednju školu i na fakultet za redovne učenike i studente – bez vađenja krvi

1034

500

809

Lekarsko uverenje za upis u srednju školu i na fakultet za redovne učenike i studente – sa vađenjem krvi

1086

1000

810

Dopuna lekarskog uverenja za upis u srednju školu

1087

300

693

Prepis izveštaja ili lekarskog uverenja koje ne podleže PDV-u

1035

850

694

Analiza rezultata periodičnih ili sistematskih pregleda – objedninjeni završni izveštaj

1036

2000

Holter krvnog pritisaka

3500